27 лютого, 10:00 - 14:00, м. Київ

Сергій Рогозний

Бізнес-зустріч з експертом

Фінансові інструменти у МСФЗ-звітності:
просто про складне

м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23
прес-центр "ЛІГА:ЗАКОН",

27 лютого, 10:00 - 14:00 годин
Реєстрація з 9:30

Програма зустрічі

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

— Визначення та визнання фінансових інструментів;
— Нормативне регулювання (МСФЗ 7, МСФЗ 9 та інші);
— Визначення фінансових інструментів

ІНВЕСТИЦІЇ В ІНСТРУМЕНТИ КАПІТАЛУ

— Первісне визнання;
— Класифікація;
— Визнання контролю, спільного контролю або суттєвого впливу;
— Первісна та подальша оцінка

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

— Первісне визнання;
— Приклади фінансових та нефінансових активів; проблема Bitcoin
— Класифікація активів;
— Облік за амортизованою вартістю;
— Облік за справедливою вартістю;
— Зменшення корисності;
— Припинення визнання

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ

— Класифікація фінансових ризиків;
— Оцінка кредитних ризиків;
— Оцінка ризику ліквідності;
— Оцінка ринкових ризиків: валютний, відсотковий та інші
— Подання інформації про ризики у фінансовій звітності

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

— Первісне визнання;
— Приклади фінансових та нефінансових зобов’язань;
— Класифікація та рекласифікації;
— Припинення визнання;
— Особливості оцінки і обліку кредитів та позик;
— Основні та додаткові зобов’язання

ОСНОВИ ХЕДЖУВАННЯ

— Мета хеджування;
— Інструменти хеджування;
— Об’єкти хеджування;
— Правила обліку хеджування

Сергій Рогозний

Аудитор, DipIFR, IFA.

Член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України (ФПБАУ).

Керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету,
автор численних публікацій з питань практичного застосування МСФЗ

❌ Реєстрацію закрито!

Розклад

9:30-10:00

реєстрація учасників

10:00-11:30

перша інформаційна частина

11:30-12:00

кава-пауза

12:00-13:30

друга інформаційна частина

13:30-14:00

відповіді на запитання учасників